Centrum Leczenia Oparzeń

SERWIS KOTŁOWNI GAZOWYCH

01/03/2018 - 08/03/2018

02/DT/2018INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

SERWIS KOTŁOWNI GAZOWYCH

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ projekt umowy ]

pdfico   

[ oświadczenie ]

pdfico
[ protokół przekazania: kotłownia CLO ]

 pdfico
[ protokół przekazania: kotłownia HBO ]

 

pdfico    
[ formularz ofertowy ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 08.03.2018 r.
do godziny: 10:00