Centrum Leczenia Oparzeń

PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER [45/18]

30/10/2018 - 09/11/2018

ZP 45/18

Zamieszczono w BZP w dniu 30.10.2018 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, NAPRAWY
INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, AUTOMATYKI
ORAZ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI BMS FIRMY KIEBACK&PETER


CPV:

50 73 00 00 – 1

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 09.11.2018 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 642775-N-2018.