Centrum Leczenia Oparzeń

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW DO REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO pn. „Poprawa dostępności i efektywności leczenia pacjentów obciążonych raną przewlekłą”

30/10/2019 - 21/11/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 30.10.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
OTWARTY NABÓR PARTNERÓW
DO REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO
pn.
Poprawa dostępności i efektywności
leczenia pacjentów obciążonych raną przewlekłą

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ INFORMACJA ]

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]


[ formularz oferty ]
załącznik nr 1


[ oświadczenie oferenta ]
załącznik nr 2

Termin składania ofert:
do dnia: 21.11.2019 r.
do godziny: 10:00