Centrum Leczenia Oparzeń

OTWARTY NABÓR NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

30/09/2016 - 24/10/2016

ZP 23/16

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 30.09.2016 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
OTWARTY NABÓR NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
planowanego do realizacji
przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich:
Program poprawy dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego
dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 


[ formularz oferty ]


[ oświadczenie oferenta ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.10.2016 r.
do godziny: 10:00