Centrum Leczenia Oparzeń

OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

25/05/2018 - 04/06/2018

21/2018INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE
Dostawa oprogramowania antywirusowego
z licencjami dla 100 stanowisk na okres 2 lat


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 04.06.2018 r.
do godziny: 14:00