Centrum Leczenia Oparzeń

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA dla pracowników Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich z zakresu „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU” [62/BHP]

28/11/2019 - 09/12/2019

62/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLENIA
dla pracowników
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

z zakresu
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
ORAZ BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI I KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁU

zorganizowanego w ramach projektu
Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy –
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
u zatrudnionych
w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

CPV:
80 50 00 00-9
80 57 00 00-0

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ]
na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 


[ formularz ofertowy ]

 

Załącznik nr 3


oświadczenie
wykonawcy

Załącznik nr 4


wykaz usług i wykaz osób skierowanych
do realizacji zadania

Załącznik nr 6


oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 04.12.2019 r.

 


pdfico
[ informacja o wyborze wykonawcy ]

pdfico
[ informacja o zawarciu umowy ]


Termin składania ofert:
do dnia: 09.12.2019 r.
do godziny: 10:00