Centrum Leczenia Oparzeń

ODZIEŻ DO OCHRONY JĄDROWEJ I RADIOLOGICZNEJ (zmiana)

04/10/2019 - 18/10/2019

49/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODZIEŻ DO OCHRONY JĄDROWEJ I RADIOLOGICZNEJ

 


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ zapytanie ofertowe – NOWE ]

 


[ formularz ofertowy]
z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO

 

pdfico
[ wzór umowy ]

pdfico
[ wzór umowy – NOWY ]


U W A G A:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert
nowy termin składania ofert:
18.10.2019 r.


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

ost. zam.: 11.10.2019 r.


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.10.2019 r.
do godziny: 10:00