Centrum Leczenia Oparzeń

ODDANIE W DZIERŻAWĘ MOBILNEGO APARATU RTG ORAZ USŁUGA NADZOROWANIA WYK. TESTÓW PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH KONTROLI

11/12/2018 - 18/12/2018

46/DT/2018INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODDANIE W DZIERŻAWĘ MOBILNEGO APARATU RTG ORAZ USŁUGA NADZOROWANIA WYK. TESTÓW PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH KONTROLI


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]

 

Termin składania ofert:
do dnia: 18.12.2018 r.
do godziny: 14:00