Centrum Leczenia Oparzeń

ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [28/19]zmiana

08/08/2019 - 20/08/2019

ZP 28/19

Zamieszczono w BZP w dniu 08.08.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE


CPV:

33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
30 19 23 20-0
30 19 28 00-9

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]


U W A G A:

[1A]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1/zestaw 2):
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[1B]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
20.08.2019 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
20.08.2019 godzina 11:15

[1C]
pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540170119-N-2019 ]

 


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 14.08.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 20.08.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 584228-N-2019.