Centrum Leczenia Oparzeń

ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE [23/19]zmiana2

18/07/2019 - 30/07/2019

ZP 23/19

Zamieszczono w BZP w dniu 18.07.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
ODCZYNNIKI I AKCESORIA LABORATORYJNE


CPV:

33 69 65 00-0
38 43 70 00-7
30 19 23 20-0
30 19 28 00-9


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

U W A G A:
[1A]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[1B]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
29.07.2019 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
29.07.2019 godzina 11:15

[1C]

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540150938-N-2019 ]


[2A]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[2B]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
30.07.2019 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
30.07.2019 godzina 11:15

[2C]

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540152232-N-2019 ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 3 zestawy ]

ost. zam.: 25.07.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 30.07.2019 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 575384-N-2019.