Centrum Leczenia Oparzeń

MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI

12/10/2017 - 23/10/2017

ZP/44/2017

Zamieszczono w BZP w dniu 12.10.2017 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI

CPV:
33 19 80 00 – 4
33 69 63 00 – 8
33 12 41 31 – 2


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[
SIWZ ]

 


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 


U W A G A:

[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie Załącznika nr 1
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[2]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
24.10.2017 godzina 11:00
nowy termin otwarcia ofert:
24.10.2017 godzina 11:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500044429-N-2017 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
2 zestawy
]
ost. zam.: 18.10.2017 r.
UWAGA: dodano sprostowanie odpowiedzi do pytania [11] z zestawu [1]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 23.10.2017 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 601235-N-2017.