Centrum Leczenia Oparzeń

MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [45/20]

04/11/2020 - 12/11/2020

ZP 45/20

Zamieszczono w BZP w dniu 04.11.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI

CPV:
33 19 80 00-4
33 69 63 00-8

 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 12.11.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 606013-N-2020.