Centrum Leczenia Oparzeń

MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI [27/20]zmiana

09/07/2020 - 21/07/2020

ZP 27/20

Zamieszczono w BZP w dniu 09.07.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
MATERIAŁY I TESTY DO STERYLIZACJI


CPV:

33 19 80 00-4
33 69 63 00-8
33 63 16 00-8


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]


U W A G A:

[1a]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
(zgodnie z odpowiedziami na pytania 1 i 2 w zestawie 1)
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
21.07.2020 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
21.07.2020 godzina 9:15

pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540125738-N-2020 ]

 


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 14.07.2020 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 21.07.2020 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 560026-N-2020.