Centrum Leczenia Oparzeń

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ, DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE [36/20]zmiana

09/10/2020 - 19/10/2020

ZP 36/20

Zamieszczono w BZP w dniu 09.10.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ,
DROBNY MATERIAŁ MEDYCZNY
ORAZ
MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWE


CPV:

33 14 00 00-3
33 19 00 00-8
33 14 10 00-0


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]

donico
[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

U W A G A:
[1]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]


PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 2 zestawy ]

ost. zam.: 15.10.2020 r.

Zamawiający koryguje odpowiedź
na pytanie 7 w zestawie 1:
pdfico
[ korekta odpowiedzi ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


wybór ofert

nie dotyczy Pakietów: 24 i 25
wybór ofert

dotyczy Pakietów: 24 i 25

Termin składania ofert:
do dnia: 19.10.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 595299-N-2020.