Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – usługi świadczone przez pielęgniarki

26/01/2015 - 06/02/2015

ZP 01/15

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.01.2015 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
usługi świadczone przez pielęgniarki


CPV:

85.14.12.00-1

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia: 06.02.2015 r.
do godz.: 11:00

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 06.02.2015 r.
do godziny: 11:00