Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie usług psychologicznych

12/06/2015 - 24/06/2015

ZP 22/15

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.06.2015 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
usługi psychologiczne


CPV:

85.12.12.70-6

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
1 zestaw
]
ost. zam.: 24.06.2015 r.

 


Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich informuje:
w postępowaniu na świadczenie usług psychologicznych złożono jedną ofertę.

Oferta została złożona przez
NZOZ „MedicalMed” Sp. z o.o.   ul. Jerzmanowskiego 37, 30-836 Kraków

Zgodnie z zapisami
art. 149 ust. 1 pkt 7
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający odrzuca złożoną ofertę.


Postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zostaje unieważnione.


Termin składania ofert:
do dnia: 24.06.2015 r.
do godziny: 11:00