Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie usług transportu sanitarnego

02/10/2015 - 19/10/2015

ZP 33/15

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 02.10.2015 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
usługi transportu sanitarnego


CPV:


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 1 zestaw ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 19.10.2015 r.
do godziny: 11:00