Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

03/06/2015 - 15/06/2015

ZP 21/15

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.06.2015 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
diagnostyka laboratoryjna


CPV:

85.14.50.00-7

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
1 zestaw
]
ost. zam.: 9.06.2015 r.


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 15.06.2015 r.
do godziny: 11:00