Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – usługi świadczone przez lekarzy

08/05/2015 - 20/05/2015

ZP 16/15

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.05.2015 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
usługi świadczone przez lekarzy


CPV:

85.12.10.00-3
85.11.00.00-0

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia: 20.05.2015 r.
do godz.: 11:00

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 20.05.2015 r.
do godziny: 11:00