Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (laboratoria medyczne)

21/05/2018 - 04/06/2018

ZP/18/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 21.05.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na zawarcie umów
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie wykonywania badań diagnostyki
laboratoryjnej, serologicznej i mikrobiologicznej

CPV:
85 14 50 00-7


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


[ Załącznik nr 1 ]

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 04.06.2018 r.
do godziny: 11:00