Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie badań TK [43/18]

18/10/2018 - 26/10/2018

ZP/43/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 18.10.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w zakresie badań TK


CPV:

85 15 00 00 – 5

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 26.10.2018 r.
do godziny: 11:00