Centrum Leczenia Oparzeń

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „UTWORZENIE WIELOOŚRODKOWEGO ZINTEGROWANEGO INSTYTUTU DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ BAZY SZPITALNEJ CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1

24/10/2018 - 02/11/2018

44/DT/2018INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO
DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU
„UTWORZENIE WIELOOŚRODKOWEGO ZINTEGROWANEGO INSTYTUTU DIAGNOSTYKI
I LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  –
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH POPRZEZ DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ BAZY SZPITALNEJ
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
(EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
DLA OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, DZIAŁANIE 10.1


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]

pdfico
[ projekt umowy ]

pdfico
[ formularz ofertowy ]

 

 

Załącznik 1

dane
dotyczące inwestycji

Załącznik 2

projekt wykonawczy
Architektura, segment B
Załącznik 3

projekt wykonawczy
Architektura, segment E

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 02.11.2018 r.
do godziny: 14:00