Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

20/09/2017 - 26/09/2017

ZP/42/17

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.09.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

CPV:
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
1 zestaw
]
ost. zam.: 22.09.2017 r.


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 26.09.2017 r.
do godziny: 11:00