Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [52/18]

14/12/2018 - 24/12/2018

ZP/52/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 14.12.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


CPV:

85 12 10 00 – 3

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert

 


[ Załącznik nr 1 ]

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.12.2018 r.
do godziny: 8:00