Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

04/01/2018 - 18/01/2018

ZP/04/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.01.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

CPV:
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


[ Załącznik nr 1 ]

 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[
1 zestaw
]
ost. zam.: 10.01.2018 r.

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.01.2018 r.
do godziny: 11:00