Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI

09/04/2018 - 19/04/2018

ZP/13/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 09.04.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne
w zakresie usług świadczonych przez pielęgniarki

CPV:
85 14 12 00-1

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 19.04.2018 r.
do godziny: 11:00