Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie usług anestezjologii i intensywnej terapii

15/09/2016 - 07/10/2016

ZP 22/16

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.09.2016 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
usługi anestezjologii i intensywnej terapii


CPV:
85.11.00.00-0
85.12.10.00-3
85.12.12.00-5


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


pdfico
[ wynik konkursu – unieważnienie ]


Termin składania ofert:
do dnia: 07.10.2016 r.
do godziny: 11:00