Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PLANOWANIA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ORAZ CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

12/07/2018 - 20/07/2018

ZP 25/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.07.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne
w zakresie

  • planowania kompleksowych działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
  • czynności pielęgniarskich na oddziałach, w poradniach specjalistycznych, pracowniach Centrum Leczenia Oparzeń;
  • czynności pielęgniarskich na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

CPV:
85 14 12 00-1

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 20.07.2018 r.
do godziny: 8:00