Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ LECZENIA OPARZEŃ I RAN PRZEWLEKŁYCH [30/18]

16/07/2018 - 24/07/2018

ZP/30/18

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 16.07.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne
w zakresie rehabilitacji medycznej
leczenia oparzeń i ran przewlekłych

CPV:
85 11 00 00-0
85 12 10 00-3

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

pdfico
[ UMOWA ]
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 24.07.2018 r.
do godziny: 8:00