Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII ORAZ PROWADZENIA LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO W LECZENIU OPARZEŃ [51]

06/10/2017 - 18/10/2017

ZP/51/17

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 06.10.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i nefrologii
oraz prowadzenia leczenia nerkozastępczego w leczeniu oparzeń

CPV:
85 11 00 00-0
85 12 10 00-3

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

 

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

pdfico
[ UMOWA ]
o udzielanie świadczeń zdrowotnych


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 18.10.2017 r.
do godziny: 8:00