Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII URAZOWEJ [03/19]

03/01/2019 - 11/01/2019

ZP/03/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.01.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
chirurgii urazowej

CPV:

85 11 00 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


WZORY UMÓW:

  w dziedzinie
chirurgii urazowej

pdfico

Pracownia
Laserowa

 

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 11.01.2019 r.
do godziny: 08:00