Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ [12/20]

06/04/2020 - 14/04/2020

ZP/12/2020

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 06.04.2020 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs Ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
chirurgii plastycznej

CPV:

85 11 10 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 14.04.2020 r.
do godziny: 09:00