Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ [02/19]

03/01/2019 - 11/01/2019

ZP/02/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.01.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
chirurgii ogólnej

CPV:

85 11 00 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


WZORY UMÓW:

w dziedzinie
chirurgii ogólnej

pdfico

Oddział Chirurgii Ogólnej
Odcinek 1

w dziedzinie
chirurgii ogólnej

pdfico

Oddział Chirurgii Ogólnej
Odcinek 2

w dziedzinie
chirurgii ogólnej

pdfico

Poradnie
Przyszpitalne

w dziedzinie
chirurgii ogólnej

pdfico

Inspektor Ochrony Radiologicznej
w dziedzinie
chirurgii ogólnej

pdfico

Kierownik zespołu
pobierającego tkanki

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 11.01.2019 r.
do godziny: 08:00