Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ [08/19]

29/01/2019 - 07/02/2019

ZP/08/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 29.01.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie
chirurgii ogólnej

CPV:

85 11 00 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 07.02.2019 r.
do godziny: 08:00