Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII [01/19]

03/01/2019 - 11/01/2019

ZP/01/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.01.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii

CPV:
85 11 00 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


WZORY UMÓW:

w dziedzinie
anestezjologii
i intensywnej terapii

pdfico
w dziedzinie
anestezjologii
i intensywnej terapii

pdfico

Blok Operacyjny
w dziedzinie
anestezjologii
i intensywnej terapii

pdfico

Izba Przyjęć
z Ambulatorium

w dziedzinie
anestezjologii
i intensywnej terapii

pdfico

Pracownia
Hiperbarii Tlenowej

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 11.01.2019 r.
do godziny: 08:00