Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ [37/19]

02/10/2019 - 11/10/2019

ZP 37/19

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 02.10.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie
chirurgii plastycznej


CPV:
85 11 00 00-0
85 12 10 00-3

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 11.10.2019 r.
do godziny: 11:00