Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII [32/19]

04/09/2019 - 12/09/2019

ZP 32/19

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.09.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii

 


CPV:
85 11 00 00-0
85 12 10 00-3

 

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 12.09.2019 r.
do godziny: 8:00