Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ I LECZENIA OPARZEŃ I RAN PRZEWLEKŁYCH [05/19]

03/01/2019 - 11/01/2019

ZP/05/2019

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.01.2019 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
rehabilitacji medycznej leczenia oparzeń i ran przewlekłych

CPV:

85 11 00 00-0
85 12 10 00-3


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
pdfico
[ SPECYFIKACJA ]
istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne


WZORY UMÓW:

w dziedzinie
rehabilitacji medycznej

pdfico

Oddział
Rehabilitacji 


pdfico
[ wybór oferty ]


Termin składania ofert:
do dnia: 11.01.2019 r.
do godziny: 08:00