Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI

30/05/2018 - 13/06/2018

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 30.05.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

Termin składania ofert:
do dnia: 13.06.2018 r.
do godziny: 11:00