Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, ODCINEK 1

04/12/2020 - 17/12/2020

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.12.2020 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Odcinek 1


DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

pdfico
[ INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ]

Termin składania ofert:
do dnia: 17.12.2020 r.
do godziny: