Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (5 oddziałów)

19/06/2017 - 19/07/2017

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.06.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii ogólnej I piętro

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii ogólnej II piętro

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii plastycznej i oddziału rehabilitacji

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego

Termin składania ofert:
do dnia: 19.07.2017 r.
do godziny: 14:30