Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (1 oddział)

03/04/2018 - 18/04/2018

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.04.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej – II piętro

Termin składania ofert:
do dnia: 18.04.2018 r.
do godziny: