Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

22/05/2017 - 13/06/2017

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.05.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]

Termin składania ofert:
do dnia: 13.06.2017 r.
do godziny: 14:30