Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKA NACZELNEJ PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH (3 oddziały)

26/02/2018 - 12/03/2018

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.02.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowiska
Naczelnej Pielęgniarki i Pielęgniarek Oddziałowych

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Naczelnej Pielęgniarki

 

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Plastycznej

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

 

Termin składania ofert:
do dnia: 12.03.2018 r.
do godziny: