Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH (2 oddziały)

08/03/2018 - 23/03/2018

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.03.2018 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowiska
Pielęgniarek Oddziałowych

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej – I piętro

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej – II piętro

Termin składania ofert:
do dnia: 23.03.2018 r.
do godziny: