Centrum Leczenia Oparzeń

KONKURS NA STANOWISKA NACZELNEJ PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH (dla 5 oddziałów)

11/10/2017 - 10/11/2017

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 11.10.2017 r.INFORMACJA O KONKURSIE:
KONKURS
na stanowiska
Naczelnej Pielęgniarki i Pielęgniarek Oddziałowych

DOKUMENTACJA KONKURSU OFERT:

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: naczelnej pielęgniarki

 

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii ogólnej I piętro

 

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii ogólnej II piętro

 

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii plastycznej

 

 pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

 

pdfico
[ OGŁOSZENIE ]
dot.: pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego

 

 

pdfico
[ unieważnienie ]
2 strony

Termin składania ofert:
do dnia: 10.11.2017 r.
do godziny: 14:30