Centrum Leczenia Oparzeń

DZIERŻAWA ANALIZATORA WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH [26/20]

29/06/2020 - 09/07/2020

ZP 26/20

Zamieszczono w BZP w dniu 29.06.2020 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DZIERŻAWA ANALIZATORA
WRAZ Z DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


CPV:

33 18 41 00-4


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 09.07.2020 r.
do godziny: 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 555540-N-2020.