Centrum Leczenia Oparzeń

DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE [24/19]zmiana

24/07/2019 - 05/08/2019

ZP 24/19

Zamieszczono w BZP w dniu 24.07.2019 r.INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DROBNY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE


CPV:

33 19 00 00-8
33 14 00 00-3
33 70 00 00-7
33 71 17 00-4


DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

pdfico
[ SIWZ ]


[ Załączniki nr: 1 i 2 ]


U W A G A:

[1A]
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pdfico
[ obowiązująca treść SIWZ ]


[ obowiązująca treść Załączników nr: 1 i 2 ]

[1B]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
5.08.2019 godzina 9:00
nowy termin otwarcia ofert:
5.08.2019 godzina 9:15

[1C]
pdfico
[ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540158091-N-2019 ]

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

pdfico
[ 4 zestawy ]

ost. zam.: 30.07.2019 r.

 

pdfico
[ informacja z otwarcia ofert ]

 


pdfico
[ wybór ofert ]


Termin składania ofert:
do dnia: 05.08.2019 r.
do godziny: 9:00
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 577880-N-2019.