Centrum Leczenia Oparzeń

DRABINY I SCHODKI ALUMINIOWE (zmiana)(unieważnienie)

11/09/2019 - 23/09/2019

44/BHP/19INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DRABINY I SCHODKI ALUMINIOWE

 


DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ wzór umowy ]


U W A G A:

[1a]
Zamawiający koryguje treść zapytania ofertowego:
pdfico
[ obowiązująca treść zapytania ofertowego ]

[1b]
Równocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
nowy termin składania ofert:
23.09.2019 godzina 10:00

 

pdfico
[ unieważnienie ]

Termin składania ofert:
do dnia: 23.09.2019 r.
do godziny: 10:00