Centrum Leczenia Oparzeń

DOSTAWY URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH [39/DTI] unieważnienie

22/10/2020 - 30/10/2020

39/DTI/20INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWY
URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

CPV:
30 23 74 50 – 8
32 33 21 00 – 0
32 25 00 00 – 0
38 65 21 00 – 1

 

DOKUMENTACJA:

pdfico
[ zapytanie ofertowe ]


[ formularz ofertowy ]

pdfico
[ klauzula informacyjna z art. 13 RODO ]

pdfico
[ projekt umowy ]

U W A G A:
Zamawiający unieważnia postępowanie.


[ informacja ]

 


Termin składania ofert:
do dnia: 30.10.2020 r.
do godziny: 10:00